Zaterdag 1 juni 2024

Kouvretersmarkt Muntendam

De naam Kouvreters schijnt te komen uit de tijd van Napoleon.  Een verhaal uit de overleving.

Franse soldaten stalen een koe uit de weilanden van Muntendam voor eigen consumptie. De Muntendammers staken hier een stokje voor en haalden de koe weer terug, om de koe zelf soldaat te maken.  Zodoende de naam Kouvreters.                

Net als vorig jaar waren de weergoden ons gunstig gezind, een prachtige dag met veel publiek.

Het shanty gebeuren werd dit jaar verzorgd door de Hunzevaarders uit Groningen, het Maritiem  uit Winschoten en natuurlijke ons eigen koor De Scheepjoagers.  Midden in het dorp in een grote trailer werden de shanty liederen gezongen.  Het publiek genoot zichtbaar, want alle stoelen waren tijdens de optredens bezet.

Voor de shanty koren was er weer een uitgebreide lunch verzorgd in de Menterne . Zowel voor  de shanty koren als het aanwezige publiek een prachtige dag.

Verslag Ebo Hoiting