Een shantykoor in het post-corona-tijdperk

De Scheepsjoagers weer vlot getrokken……………..!!!!!!!!!!!!!!!

Leden, donateurs, sponsors en volgers van het shantykoor De Scheepsjoagers. Het is op onze website een hele poos stil geweest. Corona heeft hierbij een grote rol gespeeld. We willen nu heel graag onze shantyzaken met u delen en zijn voornemens de actualiteit en de inhoud van de site weer op niveau te brengen (foto’s, nieuws en verslagen van optredens). Dit schrijven van de voorzitter  mag u als het begin daarvan zien.

In december 2021 hebben we het 30-jarig jubileum nog feestelijk kunnen vieren maar moesten toen al besluiten dat de Coronamaatregelen het doorgaan van het Donateursconcert in april 2022 onmogelijk zouden maken. In maart 2022 waren we gelukkig zo ver dat de Algemene Leden Vergadering, de Voorjaars ALV, weer normaal doorgang zou kunnen vinden en dat de maandelijkse e-mailnieuwsbrieven plaats konden maken voor de wekelijkse mededelingen op de repetitieavonden.

Het bleek al vrij snel dat na bijna twee jaar “shantystilte” het opstarten nog geen eenvoudige zaak was. Leden en toehoorders waren nog bang en onzeker en de vaste routines als: repetities, commissievergaderingen, optredens etc., waren nog lang niet terug. De opkomst tijdens de repetities was minder groot en er werd bij optredens vaker en meer afgezegd.  Optredens in Zeven (D), Coevorden en Leeuwarden verliepen nog stroef en het duurde vrij lang voor het oude, normale “Scheepsjoagersgedrag” weer terugkeerde.

Hier tussendoor speelde ook nog de twijfel over de voortgang van ons koor. Tal van aspecten zoals:

  • De leeftijdsopbouw van het koor
  • De hoge gemiddelde leeftijd
  • De problemen rond De Menterne en haar beheerders
  • De continuïteit van het Bestuur

hebben ons doen besluiten om in mei, onder leiding van organisatiedeskundige Gerhardus Hagenus, een “Praatsessie” te houden met alle leden. Dit bleek een gouden greep want naast het zoeken en vinden van mogelijkheden om te overleven hebben we ook nog eens de thermometer in onze eigen organisatie gestoken en geconstateerd dat de vele opmerkingen, suggesties en procedures kunnen bijdragen aan de kwaliteit en de continuïteit van De Scheepsjoagers. We kunnen weer verder !!!!!!!!!!!

Inmiddels heeft in oktober het Donateursconcert plaats gevonden; ruim vier honderd bezoekers hebben een geweldige avond gehad. Het speciale optreden van ons eigen combo, The Shiphunters, was zeker één van de hoogtepunten.

Bijzonder was ook wel dat we al onze sponsors hebben uitgenodigd om voor aanvang van het concert , onder het genot van koffie en gebak, even bij te praten. Vanuit de Scheepsjoagers een woord van dank richting de sponsors omdat ze ons ook in zware Coronatijden hebben gesteund. Dit alles werd door onze sponsors zeer gewaardeerd.

Dit concert heeft nog eens bevestigd dat we weer op de goede weg zijn en de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Alle energie is nu gericht op het Kerstconcert van zondagochtend, 11 december in De Menterne. Hier gaan we weer groots uitpakken en zullen we garant staan voor een fijn en sfeervol Kerstconcert.

Wat de toekomst betreft komen de aanvragen voor optredens ook weer binnen en lijkt het “oude normaal” weer terug te zijn.

Wij wachten niet op wind maar nemen zelf het roer ter hand   en zullen nog jaren op het shantyplatform actief zijn. En van al deze activiteiten houden we u graag via onze website op de hoogte.

Koos Brouwer, voorzitter.